Contents:

	गुळ व्यवसाय कसासुरु करायचा?
	सेंद्रियगुळ- फायदे, उत्पादनपद्धती, बाजारपेठमागणी
	क्रशिंग पध्दत, फिल्ट्रेशनपध्दत, गुळ बनविन्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान
	प्रोजेक्ट रिपोर्ट व भांडवल उभेकरण्याबद्दलमार्गदर्शन.
	गुळाचे प्रकार,पॅकेजिंग आणिमार्केटींग
	विविधसरकारी योजनावकायदेशीरबाबी.
	ब्रिक्स, पी.एच., टेंपरेचर मीटर, हार्डनेस टेस्टर द्वारेगुळाची तपासणी
	ऊस तोडनी ते गुळाची विक्रीव इतर बाबींची माहिती

Join MITCON's Orientation Workshop on Jaggery Business

COURSE CONTENT:
  • गुळ व्यवसाय कसासुरु करायचा?
  • सेंद्रियगुळ- फायदे, उत्पादनपद्धती, बाजारपेठमागणी
  • क्रशिंग पध्दत, फिल्ट्रेशनपध्दत, गुळ बनविन्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट व भांडवल उभेकरण्याबद्दलमार्गदर्शन.
  • गुळाचे प्रकार,पॅकेजिंग आणिमार्केटींग
  • विविधसरकारी योजनावकायदेशीरबाबी.
  • ब्रिक्स, पी.एच., टेंपरेचर मीटर, हार्डनेस टेस्टर द्वारेगुळाची तपासणी
  • ऊस तोडनी ते गुळाची विक्रीव इतर बाबींची माहिती
DURATION: 1 Day

FEES:Rs. 2000 incl. GST.

How to Apply?
For Application related information, please

Contact: Mr Mahesh Barve -7030452079

Email: barve.mahesh@gmail.com

For more details, please visit our website.

Address: MITCON UDYOG PRABODHINI
Agriculture college campus, Near DIC,
Shivajinagar, Pune-411005.
Tel: 020-66289505

This Course is available in Pune, Agriculture College Campus. Call for more details.

MITCON Udyog Prabodhini
Behind DIC Office, Agri College Campus,
Shivajinagar, Pune – 411 005,
Maharashtra (INDIA)
Tel: 020 66289 506 / 508

Pay online to book your seat for this course
Course Enrollment